Spaudos centras

2016 m. birželio 15 dieną Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 381 IR 382 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą. Projektas yra perduotas Lietuvos Respublikos Seimui tolimesniam jo nagrinėjimui ir priėmimo procedūroms atlikti.

Šią savaitę Klaipėdoje vyko studijos, kuri įvertino Lietuvos pasirengimą ir būtinas įgyvendinti priemones siekiant įgyvendinti 2004 m. Konvencijos dėl balastinių vandenų tvarkymo (toliau BWM konvencija) nuostatas, pristatymas. 

LIETUVOS LAIVYNO IŠTAKOS

16 Sausio 22, Penktadienis 16:13

Lietuvos jūrų muziejus kviečia susipažinti su  naujausiu leidiniu – elektroniniu žinynu “Prie Lietuvos laivyno ištakų. Žmonės ir laivai”.

Leidinį galite rasti čia: http://juru.muziejus.lt/Laivyno_istakos.pdf

Nuo 2016 m. sausio 1-osios dienos UAB “Containerships”, Klaipėda tapo Lietuvos laivų savininkų asociacijos asocijuotu nariu. Pagrindiniai Asociacijos prioritetai išlieka - siekti bendrų asociacijos narių tikslų įgyvendinimo, propaguoti laivybos industriją, linijinę laivybą, spręsti nariams aktualius klausimus. 

2014 m. liepos 11 d. Tarptautinės darbo organizacijos (toliau- TDO) 103 sesijos metu buvo priimti 2006 m.MLC konvencijos pakeitimai, kurių esminiai yra draudimo sistemos įteisinimas jūrininkams nemokamo atlyginimo, arba jų palikimo likimo valiai atvejais. Svarstant pakeitimus, numatančius praktinį jų įgyvendinimą atlyginimų jūrininkams nesumokėjimo atveju, nustatytos lubos, kad turi būti sumokama už ne ilgesnį nei keturių mėnesių laikotarpį, už kurį buvo nesumokėtas atlyginimas.

2015 m. birželio 22 dieną Aplinkos ministerijoje vyko pasitarimas dėl 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/757 dėl jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB nuostatų įgyvendinimo Lietuvoje. Susitikime dalyvavo susisiekimo ir aplinkos ministerijų, Lietuvos saugios laivybos administracijos, Lietuvos laivų savininkų asociacijos bei nacionalinio akreditavimo centro atstovai.

SUSITIKIMAS SU DG MOVE ATSTOVU

15 Birželio 18, Ketvirtadienis 11:38

2015 m. birželio 17 d. susisiekimo ministerijoje įvyko susitikimas su Europos Komisijos DG Move direktorato darbuotoju Josep Casanovu. Josep Casanovas direktorate kuruoja jūrinio klasterio, ES jūrinės politikos klausimus. Susitikimo metu, dalyvaujant susisiekimo ministerijos vandens transporto skyriaus vedėjui A.Kungiui, apsikeista jūrinio klasterio, laivybos aktualijomis.

VIZITAS KLAIPĖDOS JŪRININKŲ CENTRE

15 Balandis 15, Trečiadienis 15:21

Jūrininkų gerovės tarybos posėdyje, vykusio 2014-12-08 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje, bendru sutarimu nutarta sudaryti darbo grupę, kuri išanalizuotų jūrininkų centrų, veikiančių kitose šalyse, veiklą, funkcijas, finansavimo šaltinius funkcijoms atlikti, taip pat pateikti siūlymus dėl Jūrininkų centro Lietuvoje funkcijų ir siūlymus dėl lėšų numatymo šioms funkcijoms vykdyti.

2015 m. kovo 23 d. Klaipėdos universitete vyko tarptautinio projekto „BALMAN“ renginys. Renginys skirtas aptarti laivų balastinių vandenų tvarkymo klausimus.

2006 MLC konvencijos pataisos

15 Kovas 16, Pirmadienis 17:53

2014 m. birželio 11 d. Tarptautinės darbo organizacijos 103-oje sesijos metu buvo pritarta 2006 m. Tarptautinės darbo jūroje konvencijos pakeitimams. Šių pakeitimų poveikis buvo aptartas susisiekimo ministerijoje vykusiame pasitarime.

2015 m. vasario 24 d. Lietuvos saugios laivybos administracijoje vyko eilinis darbo grupės pasitarimas dėl civilinio jūrų laivyno uniformos dėvėjimo taisyklių redakcijos.

Nauja LLSA narė UAB „Hoegh LNG Klaipėda“

15 Vasario 02, Pirmadienis 04:49

Nuo 2015 m. sausio 1 dienos UAB „Hoegh LNG Klaipėda“ tampa asocijuota Lietuvos laivų savininkų asociacijos nare.

Jūrinio laivyno pradžia

14 Kovas 31, Pirmadienis 03:00

Kovo 21 dieną Kapitonų klube paminėta Lietuvos jūrinio laivyno pradžia.

Azotų oksidų reguliavimas

14 Kovas 28, Penktadienis 02:00

2014-03-27 dieną susisiekimo ministerijoje vyko pasitarimas Azotų oksidų (toliau - NOX ) klausimu, siekiant suformuoti Lietuvos Respublikos poziciją.

LLSA visuotinis narių susirinkimas

13 Gruodis 17, Antradienis 02:00

2013 m. gruodžio 16 d. įvyko visuotinis Lietuvos laivų savininkų asociacijos narių susirinkimas.

Lapkričio 11–12 d. Vilniuje vyko ketvirtasis Europos Sąjungos (ES) Baltijos jūros regiono strategijos metinis forumas, kurio šūkis - švaresnė Baltijos jūra, spartesnis regiono augimas ir tvaresnė jo aplinka.

Uosto direkcija diegia LUVIS informacinę sistemą

13 Spalio 24, Ketvirtadienis 03:00

2013 m. spalio 24 d. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija pristatė įgyvendinamą projektą „Laivybos Klaipėdos jūrų uoste valdymo informacinės sistemos (LUVIS) sukūrimas.

Š.m. sausio 31 dieną, dalyvaujant Klaipėdos teritorinės muitinės, pasienio apsaugos pareigūnams, uosto priežiūros ir visuomenės sveikatos centro specialistams, vyko pasitarimas dėl dokumentų pateikimo įforminti laivų atplaukimą/išplaukimą Klaipėdos uoste.

2012-2016 m. Vyriausybės programa

13 Sausio 08, Antradienis 02:00

Asociacijos vyk.direktorius G.Kutka akcentavo, kad naujoji Lietuvos Respublikos 2012-2016 m. Vyriausybės programa nuteikia optimistiškai.

LLSA narių susirinkimas

12 Kovas 16, Penktadienis 02:00

2011 m. kovo 15 d. įvyko Asociacijos visuotinis narių susirinkimas. Susirinkime pritarta Asociacijos veiklos ataskaitai už 2011 m., aptartos laivybos aktualijos.

Puslapis 3 iš 5

Web-8 06 DFDS-Seaways Web-8 15  Web-8 23baltlanda HLNG logo blue 512x316 Novikont3Containerships  

Šaulių g. 19, LT – 92233, Klaipėda,  Lietuvos Respublika
ĮMONĖS KODAS: 141774210
A/s LT 93 7044 0600 0075 6188
AB “SEB bankas”
Kodas 260101760
Tel./ faksas: (+370 46) 219416
El. paštas: info@llsa.lt