Spaudos centras

KELTAS TULIPA SEAWAYS PLAUKIOS SU LIETUVOS VĖLIAVA

17 Rugsėjis 28, Ketvirtadienis 10:50

2017 m. rugsėjo 27 dieną ro-ro keltas Tulipa Seaways įregistruotas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre. Laivo ilgis – 209 m., plotis 26 m., brutto tonažas – 32000.

Laivą „bare-boat“ (laivo nuoma be įgulos) sąlygomis nuomos Klaipėdoje esanti AB DFDS Seaways. 

2017 m. rugsėjo mėnesį AB „Limarko laivininkystės kompanija“ užbaigė laivo Kantata įsigijimo sandorį.  Laivas yra didžiausias konteinerinis laivas, įregistruotas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre. Jis yra pritaikytas gabenti 1118 standartinių 20 pėdų jūrinių konteinerių. Didelis įsigyto laivo pranašumas yra galimybė gabenti 220 refrižeratorinių konteinerių. 148 metrų ilgio laivas gali plaukti 19 mazgų greičiu.

Liepos 20 d. Lietuvos saugios laivybos administracija įregistravo naują laivybos kompanijos DFDS Seaways ro-ro krovininį laivą, suteikiant jam Gardenia Seaways vardą. Šio laivo talpa - 4,1 tūkst. linijinių metrų, bruto tonažas – 32336. Didžiausi ro-pax laivai, DFDS Seaways“keltai, kurie plaukia iš Klaipėdos uosto, talpina tik po 2,5 tūkst. linijinių metrų krovinio. Laivą „bare-boat“ (laivo nuoma be įgulos) sąlygomis nuomos Klaipėdoje esanti AB DFDS Seaways.

Artimiausiomis dienomis planuojama Lietuvos jūrų laivų registre įregistruoti dar vieną ro-ro krovininį keltą Tulipa Seaways. 

2017 m. balandžio 25 d. Europos Komisija pritarė Lietuvos Tonažo mokesčio schemai. Atsižvelgiant į Europos Komisijos derinimo procese pareikštas pastabas ir siūlymus, 2017 m. birželio 9 dieną pakoreguotas įstatymo projektas buvo priimtas Lietuvos Respublikos Seime.

2017 m. balandžio 25 d. Europos Komisija pritarė Lietuvos Tonažo mokesčio schemai.

2013 m. birželio 13 d. Lietuva ratifikavo Tarptautinės darbo organizacijos 2006 m. Konvenciją dėl darbo jūrų laivyboje. Lietuvos Respublikoje Konvencija įsigaliojo po 12 mėnesių nuo jos ratifikavimo dokumentų užregistravimo dienos, t. y. 2014 m. rugpjūčio 20 d.

DISKUSIJA LAIVYBOS KLAUSIMAIS

16 Spalio 23, Sekmadienis 15:43

2016 m. spalio 21 dieną įvyko Lietuvos laivų savininkų asociacijos narių susitikimas su susisiekimo ministerijos vandens ir geležinkelio transporto departamento vadovais Andriumi Šniuoliu,  Artūru Kungiu bei Lietuvos saugios laivybos administracijos vadovybe – Robertinu Tarasevičiumi, Linu Kasparavičiumi, Mindaugu Česnauskiu bei kitais ministerijos ir administracijos darbuotojais, kuruojančiais laivybos klausimus. Susitikimo metu aptarta situacija laivybos sektoriuje, laivų, plaukiojančių su Lietuvos vėliava, patikrinimų statistika, pasiruošimo spalio 24-28 dienomis vyksiančiai TDO MEPC 70 konferencijai, laivybos konkurencingumo ir kiti klausimai. 

Suomijai ratifikavus 2004 m. Konvenciją dėl laivų balastinių vandenų ir nuosėdų tvarkymo (toliau BWM konvencija) ir apie tai informavus Tarptautinę jūrų organizaciją ratifikavusių šalių skaičius pasiekė 52 valstybes, kurių laivų tonažas sudaro 35,144% pasaulinio laivų tonažo. Pasiekus šiuos rodiklius, BWM konvencija laikoma įsigaliojusi. Konvencijos nuostatos pilna apimtimi įsigalios praėjus 12 mėn. t.y. nuo 2017 metų rugsėjo 8 dienos.

DFDS laivybos kompanija paminės 150-metį

16 Rugsėjis 14, Trečiadienis 09:46

DFDS laivybos bendrovė švenčia savo 150-ties metų jubiliejų. Šio gimatdienio proga bendrovės darbuotojai pastatė didžiausią pasaulyje „Lego“ laivą.  Šis įspūdingo dydžio keltas atvyksta į Lietuvą.

JŪRINĘ BENDRUOMENĘ PASIEKĖ TREČIASIS METRAŠTIS

16 Rugpjūtis 31, Trečiadienis 08:54

Uosto bendruomenei pristatyta trečioji buvusio ilgamečio Susisiekimo ministerijos Vandens transporto departamento vadovo Juozo Darulio knyga „Lietuvos respublikos vandens transporto valdymo, veiklos ir plėtros 2013 – 2014 metais metraštis“.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija parengė ir teikia išvadoms gauti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 3-355 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrinių laipsnių suteikimo, jūrinio laipsnio diplomų, globalinės jūrų avarinio ryšio saugumo sistemos radijo ryšio operatoriaus diplomų, jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimų, šių dokumentų išdavimo ir pripažinimo patvirtinimų ir specialiųjų liudijimų išdavimo jūrininkams taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Įsakymo projektą). Įsakymo projektu siekiama sudaryti sąlygas Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų laivų vadovaujantiesiems specialistams pabaigus tarnybą Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgoms priklausančiuose laivuose įsidarbinti nekariniuose jūrų laivuose. 

ŠĮ SAVAITGALĮ STARTUOJA ŠVYTURIŲ ŠVENTĖ

16 Rugpjūtis 18, Ketvirtadienis 15:26

Šių metų rugpjūčio 20 d. (šeštadienį) NIDOS ŠVYTURYJE bus minima Pasaulinė Švyturių Diena (International Lighthouse Lightship Weekend‘ 2016).

NUVILNIJO JŪROS ŠVENTĖS RENGINIAI

16 Rugpjūtis 01, Pirmadienis 10:20

Šį savaitgalį baigėsi Jūros šventės renginiai. Jūros šventės metu buvo pagerbti jūrininkai, uostininkai, laivybos, krovos ir logistikos specialistai. Renginių metu jiems buvo skiriami  šilčiausi žodžiai ir padėkos už sunkų ir atsidavimo reikalaujantį darbą. Šilčiausius sveikinimus visiems asociacijos nariams perdavė buvęs ilgametis susisiekimo ministerijos vandens transporto departamento vadovas Juozas Darulis, kapitonas Vaclov Stankevič, dirbantis konsulu Seiniuose, Lenkija. 

2016 m. Pasaulio banko logistikos reitinge Lietuva įvertinta 29 vieta. 

2016 m. birželio 15 dieną Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 381 IR 382 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą. Projektas yra perduotas Lietuvos Respublikos Seimui tolimesniam jo nagrinėjimui ir priėmimo procedūroms atlikti.

Šią savaitę Klaipėdoje vyko studijos, kuri įvertino Lietuvos pasirengimą ir būtinas įgyvendinti priemones siekiant įgyvendinti 2004 m. Konvencijos dėl balastinių vandenų tvarkymo (toliau BWM konvencija) nuostatas, pristatymas. 

LIETUVOS LAIVYNO IŠTAKOS

16 Sausio 22, Penktadienis 16:13

Lietuvos jūrų muziejus kviečia susipažinti su  naujausiu leidiniu – elektroniniu žinynu “Prie Lietuvos laivyno ištakų. Žmonės ir laivai”.

Leidinį galite rasti čia: http://juru.muziejus.lt/Laivyno_istakos.pdf

Nuo 2016 m. sausio 1-osios dienos UAB “Containerships”, Klaipėda tapo Lietuvos laivų savininkų asociacijos asocijuotu nariu. Pagrindiniai Asociacijos prioritetai išlieka - siekti bendrų asociacijos narių tikslų įgyvendinimo, propaguoti laivybos industriją, linijinę laivybą, spręsti nariams aktualius klausimus. 

2014 m. liepos 11 d. Tarptautinės darbo organizacijos (toliau- TDO) 103 sesijos metu buvo priimti 2006 m.MLC konvencijos pakeitimai, kurių esminiai yra draudimo sistemos įteisinimas jūrininkams nemokamo atlyginimo, arba jų palikimo likimo valiai atvejais. Svarstant pakeitimus, numatančius praktinį jų įgyvendinimą atlyginimų jūrininkams nesumokėjimo atveju, nustatytos lubos, kad turi būti sumokama už ne ilgesnį nei keturių mėnesių laikotarpį, už kurį buvo nesumokėtas atlyginimas.

2015 m. birželio 22 dieną Aplinkos ministerijoje vyko pasitarimas dėl 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/757 dėl jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB nuostatų įgyvendinimo Lietuvoje. Susitikime dalyvavo susisiekimo ir aplinkos ministerijų, Lietuvos saugios laivybos administracijos, Lietuvos laivų savininkų asociacijos bei nacionalinio akreditavimo centro atstovai.

SUSITIKIMAS SU DG MOVE ATSTOVU

15 Birželio 18, Ketvirtadienis 11:38

2015 m. birželio 17 d. susisiekimo ministerijoje įvyko susitikimas su Europos Komisijos DG Move direktorato darbuotoju Josep Casanovu. Josep Casanovas direktorate kuruoja jūrinio klasterio, ES jūrinės politikos klausimus. Susitikimo metu, dalyvaujant susisiekimo ministerijos vandens transporto skyriaus vedėjui A.Kungiui, apsikeista jūrinio klasterio, laivybos aktualijomis.

Puslapis 2 iš 5

Web-8 06 DFDS-Seaways Web-8 15  Web-8 23baltlanda HLNG logo blue 512x316 Novikont3Containerships  

Šaulių g. 19, LT – 92233, Klaipėda,  Lietuvos Respublika
ĮMONĖS KODAS: 141774210
A/s LT 93 7044 0600 0075 6188
AB “SEB bankas”
Kodas 260101760
Tel./ faksas: (+370 46) 219416
El. paštas: info@llsa.lt