ĮSIGALIOJA REGLAMENTAS DĖL UOSTŲ VEIKLOS SKAIDRINIMO

Pirmadienis, 04 Kovas 2019

Nuo 2019 m. kovo 24 d. bus taikomos Europos Parlamento ir Tarybos 2017 m. vasario 15 dieną priimto reglamento (ES) 2017/352, kuriuo nustatoma uosto paslaugų teikimo sistema ir bendros finansinio uostų skaidrumo taisyklės. 

Palengvinus sąlygas patekti į uosto paslaugų rinką ir užtikrinus jūrų uostų finansinį skaidrumą ir autonomiją pagerės uosto naudotojams teikiamų paslaugų kokybė ir efektyvumas, taip pat bus sudarytos palankesnės sąlygos investicijoms į uostus, o tai padės sumažinti transporto naudotojų išlaidas, skatinti trumpųjų nuotolių laivybą ir geriau integruoti jūrų transportą su geležinkelių, vidaus vandens kelių ir kelių transportu; muitinės procedūrų supaprastinimas gali duoti didelės ekonominės naudos jūrų uostams konkurencingumo atžvilgiu. Siekiant skatinti sąžiningą konkurenciją ir mažinti muitinės formalumus, svarbu, kad valstybių narių kompetentingos institucijos laikytųsi tinkamo ir veiksmingo rizika grindžiamo požiūrio. Šiame kontekste būtina, kad Komisija apsvarstytų, ar nevertėtų nustatyti atitinkamų priemonių, kuriomis būtų sumažinti pranešimo formalumai jūrų uostuose ir kovojama su nesąžininga konkurencija; aiškios skaidrių, teisingų ir nediskriminacinių nuostatų, susijusių su uosto infrastruktūros ir uosto paslaugų finansavimu bei mokesčiais, sistemos nustatymas yra pagrindinis veiksnys užtikrinant, kad paties uosto komercijos strategija bei investicijų planai ir, jei tinka, bendra nacionalinė uostų politikos sistema visiškai atitiktų konkurencijos taisykles. Visų pirma užtikrinant finansinių santykių skaidrumą sudaromos sąlygos vykdyti teisingą ir veiksmingą valstybės pagalbos kontrolę, taip užkertant kelią rinkos iškraipymui.

Web-8 06 DFDS-Seaways Web-8 15  Web-8 23baltlanda HLNG logo blue 512x316 Novikont3Containerships  

Šaulių g. 19, LT – 92233, Klaipėda,  Lietuvos Respublika
ĮMONĖS KODAS: 141774210
A/s LT 93 7044 0600 0075 6188
AB “SEB bankas”
Kodas 260101760
Tel./ faksas: (+370 46) 219416
El. paštas: info@llsa.lt