ANGLIES DIOKSIDO IŠMETIMŲ MONITORINGAS

Ketvirtadienis, 28 Vasario 2019

Europos Parlamento ir Tarybos 2015 m. balandžio 29 dienos reglamentas (ES) 2015/757 dėl jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB nustato reikalavimus laivams, kurie atvyksta į valstybės narės jurisdikcijai priklausančius uostus, yra juose arba išvyksta iš jų, išmetamo anglies dioksido (CO2) kiekio ir kitos susijusios informacijos tikslios stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo taisykles. Šiuo reglamentu siekiama paskatinti ekonomiškai efektyviu būdu mažinti jūrų transporto išmetamo CO2 kiekį.

Šis reglamentas taikomas laivams, kurių bendroji talpa didesnė kaip 5000, dėl per reisus iš paskutiniojo jų įplaukimo uosto į valstybės narės jurisdikcijai priklausantį įplaukimo uostą ir iš valstybės narės jurisdikcijai priklausančio įplaukimo uosto į kitą jų įplaukimo uostą, taip pat esant valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose įplaukimo uostuose jų išmetamo CO2 kiekio.

Reglamentas netaikomas karo laivams, karinio jūrų laivyno pagalbiniams laivams, žvejybos arba žuvų apdorojimo laivams, mediniams primityvios konstrukcijos laivams, ne mechaniniu būdu varomiems laivams arba valstybiniams laivams, naudojamiems nekomerciniais tikslais.

Nuo 2019 m. balandžio 30 d. ir kiekvienais kalendoriniais metais laivybos bendrovės turės pateikti Europos Komisijai ir Aplinkos apsaugos agentūrai akredituotų nepriklausomų vertintojų patikrintą metinę CO2 stebėsenos ataskaitą, o nuo 2019 m. birželio 30 d. laivuose, kurie ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu įplaukė į ES uostus, turės būti galiojantis dokumentas, įrodantis jų atitiktį stebėsenos prievolėms.

Web-8 06 DFDS-Seaways Web-8 15  Web-8 23baltlanda HLNG logo blue 512x316 Novikont3Containerships  

Šaulių g. 19, LT – 92233, Klaipėda,  Lietuvos Respublika
ĮMONĖS KODAS: 141774210
A/s LT 93 7044 0600 0075 6188
AB “SEB bankas”
Kodas 260101760
Tel./ faksas: (+370 46) 219416
El. paštas: info@llsa.lt