Spaudos centras

2018 m. lapkričio 14 dieną Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje įvyko susitikimas-diskusija dėl jūrininkų kvalifikacijos kėlimo ir patvirtinimo sistemos tobulinimo.

Susitikime dalyvavo Lietuvos transporto saugos administracijos Jūrų departamento direktorius Saulius Šiaučiūnas bei administracijos atsakingos darbuotojos Eglė Petrauskienė ir Irena Spudytė, Lietuvos laivų sąvininkų asociacijos vykdantysis direktorius Gintautas Kutka, dviejų didžiausių Lietuvos laivybos kompanijų AB DFDS SEAWAYS ir AB Limarko laivininkystės kompanija atstovai bei UAB Novikontas Jūrininkų treniruočių centro vadovas Alekstandr Chropenko. Susitikimo tikslas - užtikrinant kvalifikacijos kėlimo ir patvirtinimo sistemos tarptautinių reikalavimų atitikimą, ieškoti galimybių sutrumpinti kvalifikacijos kėlimo kursų trukmę, orientuojantis į jūrininkams labiausiai aktualią informaciją bei praktinius mokymus.

2018 m. liepos 25 dieną įvyko Lietuvos laivų savininkų asociacijos narių susitikimas su Lietuvos transporto saugos administracijos vadovais – l.e.p. direktoriumi Genium Lukošiumi, pavaduotoju Justu Rašomavičiumi, bei Jūrų departamento vadovu Sauliumi Šiaučiūnu. Susitikimo metu pristatyta Lietuvos transporto saugos administracijoje vykdoma pertvarka, aptarti ankstesnių susitikimų metų priimti sprendimai, paliesti laivų savininkams aktualūs gamtosaugos srityje nustatytų reikalavimų įgyvendinimo, jūrininkų diplomavimo, valstybės pagalbos jūrų transportui gairių taikymo ir kiti klausimai.

2018-07-25 dieną Vyriausybė patvirtino oficialią savo poziciją prieš laiko sukiojimą dukart per metus ES. Toks Lietuvos atsakymas bus pateiktas į Europos Komisijos (EK) pradėtas viešas konsultacijas dėl sezoninio laiko taikymo Bendrijoje. Kartu Vyriausybė nusprendė siūlyti, kad Lietuvoje būtų taikomas nuolatinis vasaros laikas. Lietuvos laivų savininkų asociacija palaiko Vyriausybės poziciją dėl siūlymo atsisakyti laiko sukiojimo metų eigoje. Tačiau, Asociacijos nuomone, siekiant išvengti chaoso, išvengti galimų trukdžių transporto, logistikos srityse, sprendimas dėl laiko sukiojimo turi būti priimtas Europiniu lygiu, nesuteikiant valstybėms-narėms priimti atskirus sprendimus dėl laiko keitimo.

Š.m. balandžio 18 dieną vyks Lietuvos laivų savininkų asociacijos narių ir Lietuvos jūrininkų sąjungos susitikimas. Susitikimo metu bus aptariami atliktoje studijoje „Detali jūrininkų su įdarbinimo santykiais susijusių mokestinių schemų Lietuvoje ir kitose Europos ekonominės erdvės šalyse analizė“ pateikti siūlymai, bei bus siekiama išgryninti Asociacijos ir Jūrininkų sąjungos pozicijas jūrininkų mokestiniais klausimais.

UAB „Civitta“ baigė rengti studiją „Detali jūrininkų su įdarbinimo santykiais susijusių mokestinių schemų Lietuvoje ir kitose Europos ekonominės erdvės šalyse analizė“ ir ją pristatė studijos priežiūros komitetui. Studijos tikslas – atsižvelgiant į didžiausią ekonominį, socialinį efektą duodančius rezultatus, parengti Lietuvos jūrininkų apmokestinimo koncepciją. Vienas iš studijoje numatytų siūlymų: įvesti socialinio draudimo įmokų lengvatą.

Šiandien įvyko trumpas dalykinis Asociacijos narių susitikimas su Teisingumo ministerijos Transporto avarijų ir incidentų skyriaus vadovu Laurynu Naujokaičiu ir naujai darbą pradedančiu jūrų laivų avarijų tyrimų vadovu Mindaugu Česnauskiu. Susitikimo metu apsikeista nuomonėmis apie tyrimų instituciją, siekius tobulinti jos veiklą. Asociacija pasisako, kad turi būti užtikrinamas avarijų tyrimo institucijos nepriklausomumas ir nešališkumas, institucija turi būti aktyvi tiek tiriant avarijas ir incidentus, tiek teikiant praktinę pagalvą, siekiant mažinti nelaimingų atvejų skaičių.

SUSITIKIMAS SU PASIENIO TARNYBOS VADOVYBE

18 Kovas 28, Trečiadienis 11:39

2018 m. kovo 21 dieną Uosto direkcijoje įvyko pasitarimas su VSAT pakrančių apsaugos rinktinės vadovais Donatu Lengvinu ir Ričardu Ūba. Pasitarimo metu, kuriame dalyvavo laivų agentų, laivų savininkų, krovos kompanijų atstovai, aptarti klausimai susiję su atvykstančių/išvykstančių laivų kontrole. Susitikimo metu sutarta, kad pareigūnų vykdoma laivų įgulų ir keleivių patikra neturėtų trukdyti operatyviai pradėti krovos operacijų laivui atvykus, ypatingai akcentuojant linijinius laivus.

SUFORMUOTA NAUJA ASOCIACIJOS VALDYBA

18 Kovas 22, Ketvirtadienis 10:33

2018 m. vasario mėnesį vykusiame visuotiniame narių susirinkime suformuota nauja valdyba: Vytautas Lygnugaris (valdybos pirmininkas), AB „Limarko laivininkystės kompanija“, Jonas Nazarovas, AB DFDS Seaways, Linas Klakauskas, UAB „Baltlanta“.

2018 m. kovo 7 dieną Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė Klaipėdos uosto rinkliavų pakeitimams. Pagal naują tvarką uosto rinkliavos sumažės krovininiams ir keleiviniams (angl.ro-ro, ro-pax.) keltams, kurie į uostą įplauks ne mažiau kaip vieną kartą per savaitę. Iki šiol tokia tvarka galiojo krovininiams ir keleiviniams keltams, į Klaipėdą užsukantiems du kartus per savaitę.

Užsakomojo tiriamojo darbo (studijos) „Detali jūrininkų su įdarbinimo santykiais susijusių mokestinių schemų Lietuvoje ir kitose Europos ekonominės erdvės šalyse analizė“ parengimas artėja prie pabaigos. Studijos rengėjas UAB "Civitta" š.m. vasario 1 d. susisiekimo ministerijoje studiją pristatys Studijos priežiūros komitetui. Priminsime, kad Studijos tikslas – atsižvelgiant į didžiausią ekonominį, socialinį efektą duodančius rezultatus, parengti Lietuvos jūrininkų apmokestinimo koncepciją. Studijos rezultatai ir pasiūlymai turi būti pateikti iki 2018 m. kovo mėn.

2017 m. sausio 26 dieną Uosto direkcijoje vykusioje diskusijoje dėl mokestinių pasikeitimų, jų galimos įtakos uosto veiklai dalyvavo finansų ir ūkio viceministrai, susisiekimo ministras, KVJUD vadovybė.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos skelbtą konkursą užsakomojo tiriamojo darbo (studijos) „Detali jūrininkų su įdarbinimo santykiais susijusių mokestinių schemų Lietuvoje ir kitose Europos ekonominės erdvės šalyse analizė“ parengimo paslaugas laimėjo UAB „Civitta“.

KELTAS TULIPA SEAWAYS PLAUKIOS SU LIETUVOS VĖLIAVA

17 Rugsėjis 28, Ketvirtadienis 10:50

2017 m. rugsėjo 27 dieną ro-ro keltas Tulipa Seaways įregistruotas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre. Laivo ilgis – 209 m., plotis 26 m., brutto tonažas – 32000.

Laivą „bare-boat“ (laivo nuoma be įgulos) sąlygomis nuomos Klaipėdoje esanti AB DFDS Seaways. 

2017 m. rugsėjo mėnesį AB „Limarko laivininkystės kompanija“ užbaigė laivo Kantata įsigijimo sandorį.  Laivas yra didžiausias konteinerinis laivas, įregistruotas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre. Jis yra pritaikytas gabenti 1118 standartinių 20 pėdų jūrinių konteinerių. Didelis įsigyto laivo pranašumas yra galimybė gabenti 220 refrižeratorinių konteinerių. 148 metrų ilgio laivas gali plaukti 19 mazgų greičiu.

Liepos 20 d. Lietuvos saugios laivybos administracija įregistravo naują laivybos kompanijos DFDS Seaways ro-ro krovininį laivą, suteikiant jam Gardenia Seaways vardą. Šio laivo talpa - 4,1 tūkst. linijinių metrų, bruto tonažas – 32336. Didžiausi ro-pax laivai, DFDS Seaways“keltai, kurie plaukia iš Klaipėdos uosto, talpina tik po 2,5 tūkst. linijinių metrų krovinio. Laivą „bare-boat“ (laivo nuoma be įgulos) sąlygomis nuomos Klaipėdoje esanti AB DFDS Seaways.

Artimiausiomis dienomis planuojama Lietuvos jūrų laivų registre įregistruoti dar vieną ro-ro krovininį keltą Tulipa Seaways. 

2017 m. balandžio 25 d. Europos Komisija pritarė Lietuvos Tonažo mokesčio schemai. Atsižvelgiant į Europos Komisijos derinimo procese pareikštas pastabas ir siūlymus, 2017 m. birželio 9 dieną pakoreguotas įstatymo projektas buvo priimtas Lietuvos Respublikos Seime.

2017 m. balandžio 25 d. Europos Komisija pritarė Lietuvos Tonažo mokesčio schemai.

2013 m. birželio 13 d. Lietuva ratifikavo Tarptautinės darbo organizacijos 2006 m. Konvenciją dėl darbo jūrų laivyboje. Lietuvos Respublikoje Konvencija įsigaliojo po 12 mėnesių nuo jos ratifikavimo dokumentų užregistravimo dienos, t. y. 2014 m. rugpjūčio 20 d.

DISKUSIJA LAIVYBOS KLAUSIMAIS

16 Spalio 23, Sekmadienis 15:43

2016 m. spalio 21 dieną įvyko Lietuvos laivų savininkų asociacijos narių susitikimas su susisiekimo ministerijos vandens ir geležinkelio transporto departamento vadovais Andriumi Šniuoliu,  Artūru Kungiu bei Lietuvos saugios laivybos administracijos vadovybe – Robertinu Tarasevičiumi, Linu Kasparavičiumi, Mindaugu Česnauskiu bei kitais ministerijos ir administracijos darbuotojais, kuruojančiais laivybos klausimus. Susitikimo metu aptarta situacija laivybos sektoriuje, laivų, plaukiojančių su Lietuvos vėliava, patikrinimų statistika, pasiruošimo spalio 24-28 dienomis vyksiančiai TDO MEPC 70 konferencijai, laivybos konkurencingumo ir kiti klausimai. 

Suomijai ratifikavus 2004 m. Konvenciją dėl laivų balastinių vandenų ir nuosėdų tvarkymo (toliau BWM konvencija) ir apie tai informavus Tarptautinę jūrų organizaciją ratifikavusių šalių skaičius pasiekė 52 valstybes, kurių laivų tonažas sudaro 35,144% pasaulinio laivų tonažo. Pasiekus šiuos rodiklius, BWM konvencija laikoma įsigaliojusi. Konvencijos nuostatos pilna apimtimi įsigalios praėjus 12 mėn. t.y. nuo 2017 metų rugsėjo 8 dienos.

DFDS laivybos kompanija paminės 150-metį

16 Rugsėjis 14, Trečiadienis 09:46

DFDS laivybos bendrovė švenčia savo 150-ties metų jubiliejų. Šio gimatdienio proga bendrovės darbuotojai pastatė didžiausią pasaulyje „Lego“ laivą.  Šis įspūdingo dydžio keltas atvyksta į Lietuvą.

Puslapis 1 iš 4

Web-8 06 DFDS-Seaways Web-8 15  Web-8 23baltlanda HLNG logo blue 512x316 Novikont3Containerships  

Šaulių g. 19, LT – 92233, Klaipėda,  Lietuvos Respublika
ĮMONĖS KODAS: 141774210
A/s LT 93 7044 0600 0075 6188
AB “SEB bankas”
Kodas 260101760
Tel./ faksas: (+370 46) 219416
El. paštas: info@llsa.lt