• telkti laivų savininkus (juridinius ir fizinius asmenis) bendroms ekonominėms, socialinėms ir ūkinėms problemoms spręsti;
 • atstovauti laivų savininkų interesams ir juos ginti šalies valstybinės valdžios institucijose bei tarptautinėse organizacijose, organizuoti pagalbą nagrinėjant komercines bei teisines problemas;
 • rengti konsultacijas laivų savininkams ir organizuoti pasikeitimą dalykine informacija;
 • rinkti ir sisteminti laivų savininkams naudingą informaciją;
 • teikti pasiūlymus valstybinės valdžios ir savivaldos organams laivų savininkus liečiančioms problemoms spręsti;
 • bendradarbiauti su ministerijomis, departamentais ir tarnybomis visais asociacijos narius dominančiais klausimais;
 • bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija licencijų išdavimo, jūrininkų profesinio ruošimo,kvalifikacijos kėlimo ir profesinio atestavimo, laivų būklės techninės priežiūros, atestavimo ir eksploatavimo, krantinių ir uosto eksploatavimo klausimais;
 • bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos finansų ministerija, nustatant pagrįstus mokesčius bei licencijų tarifų dydžius; 
 • bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos muitinės departamentu, rengiant muitų tarifus, taip pat žvejybos laivyno personalo muitinės procedūrų vykdymą;
 • bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Pasienio apsaugos departamentu, tobulinant pasienio procedūrų vykdymo taisykles, o taip pat perduodant informaciją apie Lietuvos Respublikos jūrų sienos ar ekonominės jūrų zonos pažeidimus;
 • bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, plėtojant užsienio ryšius;
 • rūpintis asociacijos narių materialinio aprūpinimo, jūrinės ir su ja susijusios technikos remonto, saugaus darbo, specialistų ruošimo, reklamos klausimais. Dvišalių ar daugiašalių sutarčių pagrindu, lengvatinėmis sąlygomis padėti asociacijos nariams medžiagų tiekimo, produkcijos saugojimo, įrengimų remonto bei kitais su įrengimų eksploatavimu.

Web-8 06 DFDS-Seaways Web-8 15  Web-8 23baltlanda HLNG logo blue 512x316 Novikont3Containerships  

Šaulių g. 19, LT – 92233, Klaipėda,  Lietuvos Respublika
ĮMONĖS KODAS: 141774210
A/s LT 93 7044 0600 0075 6188
AB “SEB bankas”
Kodas 260101760
Tel./ faksas: (+370 46) 219416
El. paštas: info@llsa.lt