Lietuvos laivų savininkų asociacijos veiklos pradžia

Lietuvos respublikos susisiekimo ministerija ir laivų savininkai jau 1997 - 98 metais pradėjo kelti klausimą dėl asociacijos steigimo. 1999 sausio 7 d. įvyko laivų savininkų asociacijos steigimo iniciatyvinės grupės susirinkimas. Jame dalyvavo AB „Klaipėdos transporto laivynas“ prezidentas A. Bič, AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ prezidentas A. Gedgaudas, UAB „Limarko“ generalinis direktorius V. Lygnugaris, UAB „Passat“ direktorius S. Žekanis. Susirinkime svečio teisėmis dalyvavo Klaipėdos uosto kapitono pavaduotojas R. Lučka.

1999 metų vasario 2 dieną buvo pasirašyta steigimo sutartis, o vasario 19 dieną buvo įregistruota laivų savininkų asociacija (LSA). Jos steigėjais tapo „Lietuvos jūrų laivininkystė“ (LJL), „Klaipėdos tralerių laivynas“ (KTL), UAB „Passat“ ir UAB „Limarko“. Pirmuoju asociacijos prezidentu ir administracijos vadovu buvo paskirtas Antanas Anilionis. Asociacijoje dirbo 3 žmonės: vadovas, sekretorė ir vairuotojas.

Tuo metu laivų savininkų asociacijos tikslu buvo tapti Baltijos laivų savininkų asociacijos (BLSA) Sankt-Peterburge ir Lietuvos pramoninkų konfederacijos nariais. Pirmaisiais asociacijos narių susirinkimuose svarstytais klausimais buvo MARPOL konvencija. Diskutuojama, kaip Šiaurės vakarų jūras neteršti naftos produktais, žalingomis atliekomis iš konteinerių, šiukšlėmis, balastinėmis medžiagomis. Aptarta kokie žurnalai turi būti pildomi laivuose. Kalbėta nauju laivybai taršos freonu klausimu ir kaip nuo 2000 metų taikyti naujo tipo variklius dirbančius be sieros priedų. Svarstyti ISM Code bei dalyvavimo Klaipėdos uosto plėtojimo tarybos darbe klausimai.

Pirmąja LSA priimta asociacijos nare 1999 metų kovo 8 dieną tapo UAB “Baltlanta“.

1999 balandžio mėnesi LSA patvirtinta asocijuota Lietuvos Pramoninkų Konfederacijos (LPK) nare.

1999 m. birželio 1 d. susisiekimo ministerijoje kartu su laivų savininkų asociacija vyko pasitarimas - konferencija „Kaip išsaugoti Lietuvos laivyną“. Konferencijos metu buvo išsakytos mintys, jog turimi laivai nebūtų parduoti ir tai taps pagrindu išsaugoti Lietuvos laivyną. Svarbu sudaryti sąlygas, kad didėtų laivynas ir atsirastų naujų laivų, suteikti laivų savininkams kreditus laivams įsigyti su valstybės garantija.      

Rugpjūčio mėnesį asociacijos prezidentas A. Anilionis Sankt Peterburge dalyvavo Baltijos Laivų Savininkų Asociacijos (BLSA)  posėdyje, kuriame buvo aptarti klausimai susieti su laivynų profsąjungų darbu. Buvo išsakyta nuomonė dėl Tarptautinės transporto federacijos (ITF) ir Europos transporto federacijos (ETF) politikos. Aptartas kreipimasis kurti Baltijos jūreivių profsąjungų konfederaciją. Asociacijos nariai aptarinėjo saugios laivybos įstatymą, Lietuvos nacionalinės laivybos koncepciją ir dalyvavo Estijos laivininkystės jubiliejaus minėjime.

1999 metų gruodžio 29 dieną  laivų savininkų asociacijai buvo suteiktas Lietuvos laivų savininkų asociacijos pavadinimas (LLSA).

Web-8 06 DFDS-Seaways Web-8 15  Web-8 23baltlanda HLNG logo blue 512x316 Novikont3Containerships  

Šaulių g. 19, LT – 92233, Klaipėda,  Lietuvos Respublika
ĮMONĖS KODAS: 141774210
A/s LT 93 7044 0600 0075 6188
AB “SEB bankas”
Kodas 260101760
Tel./ faksas: (+370 46) 219416
El. paštas: info@llsa.lt