Apie mus

Lietuvos respublikos susisiekimo ministerija ir laivų savininkai 1997 – 98 metais pradėjo kelti klausimą dėl būtinybės steigti laivų savininkus atstovaujančią asociaciją. 1999 sausio 7 d. įvyko laivų savininkų asociacijos steigimo iniciatyvinės grupės susirinkimas. Jame dalyvavo AB „Klaipėdos transporto laivynas“ prezidentas Arsenij Bič, AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ prezidentas Artūras Gedgaudas, UAB „Limarko“ generalinis direktorius Vytautas Lygnugaris, UAB „Passat“ direktorius Sergej Žekanis. Susirinkime svečio teisėmis dalyvavo Klaipėdos uosto kapitono pavaduotojas Ričardas Lučka.

1999 metų vasario 2 dieną buvo pasirašyta Asociacijos steigimo sutartis. Vasario 19 dieną buvo įregistruota laivų savininkų asociacija (LSA). Jos steigėjais tapo „Lietuvos jūrų laivininkystė“ (LJL), „Klaipėdos transporto laivynas“ (KTL), UAB „Passat“ ir UAB „Limarko“. Pirmuoju asociacijos prezidentu ir administracijos vadovu buvo paskirtas kapitonas Antanas Anilionis.

1999 metų kovo 8 dieną UAB “Baltlanta“ tapo pirmaja Asociacijos nare.

1999 balandžio mėnesi LSA patvirtinta asocijuota Lietuvos Pramoninkų Konfederacijos (LPK) nare.

1999 m. birželio 1 d. susisiekimo ministerijoje kartu su laivų savininkų asociacija vyko pasitarimas – konferencija „Kaip išsaugoti Lietuvos laivyną“. Konferencijos metu akcentuota, kad ypatingai svarbu sudaryti palankias verslo sąlygas, kad išsaugoti laivyną ir tuo pačiu jį didinti.       

1999 metų gruodžio 29 dieną  laivų savininkų asociacijai buvo suteiktas Lietuvos laivų savininkų asociacijos pavadinimas (LLSA).